HP-V_RHK

垂直リングフック

HP-V_RHK
クロームメッキ
品 番 内φ
(mm)
コードNo. 1本あたり
(g)
定 価
HP-V50RHK 50 55121 103 ¥1,700
HP-V100RHK 100 55122 139 ¥1,800
HP-V150RHK 150 55123 177 ¥1,900